Ubezpiecznie dziecka w szkole- obowiązkowe, czy nie?

359 1

Ubezpieczenie dziecka w szkole- obowiązkowe czy nie?

Każdego września wielu rodziców zastanawia się, czy ubezpieczyć swoje dziecko w placówce oświatowej, czy też nie. Należy przypomnieć, że ubezpieczenie dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe, lecz zalecane. Placówka szkolna na nas wymuszać, byśmy ubezpieczyli dziecko, jednak do tego zachęca.

Szkoła nie może odmówić nieubezpieczonemu dziecku wyjazdu na wycieczkę szkolną, tylko dlatego, iż nie zostało ubezpieczone. Nie może także wymuszać na rodzicach lub opiekunach podpisywania oświadczeń, zgodnie z którymi szkoła nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas wyjazdów szkolnych, tylko dlatego, że dziecko nie zostało ubezpieczone.

Schronisko „Pod Biskupią Kopą”

Dyrektor szkoły, nauczyciel/opiekun grupy/klasy ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki możliwych wypadków z udziałem uczniów zarówno podczas lekcji, jak i w trakcie przerw oraz zajęć dodatkowych organizowanych na terenie szkoły i wycieczek klasowych, obozów itd.

Ceny składek rocznych za ubezpieczenie dziecka wahają się w granicach 40-60 zł. Nie istnieje żadna przeszkoda, by ubezpieczyć swoją pociechę prywatnie oraz w placówce. W razie wypadku lub uszczerbku na zdrowiu otrzymamy dwa niezależne od siebie odszkodowania.

1 comment

Dodaj komentarz